mahlapressid ja purustid

Mahlapress 18l


 • Bränd:
 • Tootekood: 8363

Hind: 259,00 €

Hind sisaldab 20% käibemaksu.


 

Mahlapress 18L.

Mahlapressi kasutusjuhend

 

 

 

  Mahlapress on ette nähtud puuviljadest mahla pressimiseks. Mahla pressima asudes veenduge, et mahlapress on puhas.

Asetage mahlapress siledale tasasele pinnale ning kinnitage põrandale. Ettevaatust! Kinnitamata mahlapress võib minna ümber ning mahla pressides koos käepidemega keerlema hakata.

Pöörake pressi käepidet vastupäeva, kuni surveplaat on täiesti üleval.

Avage kallutamist piiravad mutrid ning kallutage käepidet koos seda hoidva raamiga vaadi kohalt kõrvale. Asetage vaadile kurnamisriie nii, et saate ääred üle vaadi serva keerata.

Pange purustatud puuviljade mass vaati ning suruge seda kätega allapoole, et vaat täituks korralikult. Keerake kurnamisriie äärtelt tagasi purustatud puuviljamassi peale. Kallutage pressi raam koos käepideme ja surveplaadiga vaadi kohale ning kinnitage raami fikseerivad mutrid. Lisage raami tila alla nõu mahla kogumiseks. Nüüd pöörake käepidet päripäeva, sellega pressite mahla vaadis olevast massist välja. Lõpetades pöörake käepide tagasi üles ning tühjendage vaat massist.

 

Pärast kasutamist peske kogu mahlapress korralikult puhtaks, kasutades selleks õrna nõudepesuvahendit. Loputage ning kuivatage kõik detailid korralikult. Juhul, kui te ei plaani pressi kasutada lähipäevil, katke mahlapressi detailid õhukese kihi taimeõliga. Enne järgmist kasutamist kontrolliga mahlepressi põhjalikult. Juhul, kui tootel ilmneb hallitust, peske ja loputage seda korralikult ning kuivatage ja määrige metallosadele värsket taimeõli.

 

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 

 

Tarbijal ( TKS § 2 p 1 tähenduses ) on õigus tulenevalt VÕS § 218 lõikest 2 esitada müüjale pretensioon 2 aasta jooksul alates asja üleandmisest ostjale.  Pretensioonide  esitamiseks tuleb Teil pöörduda seadme müünud ettevõtte  poole. Kindlasti esitage ka ostudokument!  Kindlasti tuleb remonti tuua komplektne tarvik. KIRJALIKULT lisage ilmnenud rikke võimalikult täpne        kirjeldus. Sellega lühendate seadme parandamiseks kuluvat aega.

 

NB! Kui seadet remondib selleks spetsiaalset valjaõpet mittesaanud isik ei saa  müüja ega maaletooja enam seadme kvaliteedi eest vastutada. Samuti ei saa me vastutada seadme kvaliteedi eest kui:

 

 1. seadet on mehhaaniliselt vigastatud
 2. on kasutatud valesid töövõtteid
 3. on kasutatud mittesobivaid tarvikuid
 4. pole järgitud  kasutusjuhendi nõudeid seadme töökorda seadmisel või töö lõpetamisel
 5. seadet on kasutatud mitte sihtotstarbeliselt
 6. seadet on ülekoormatud või kasutati peale vea ilmnemist
 7. seadet on kasutanud ilma selleks vajalike oskusteta isik
 8. seade on täielikult või osaliselt hooldamata või mitte kasutusjuhendi järgi hooldatud
 9. seadet on kasutatud kasutusjuhendis mitte ette nähtud ilmastikuoludes
 10. seadme konstruktsiooni ja seadeid on rikutud
 11. pole kasutatud originaalvaruosi, ja muid -kulumaterjale
 12. seadet on püütud iseseisvalt remontida
 13. seade on olnud kommertskasutuses

 

 

NB!  Seadme vea tuvastamine maaletooja hoolduskeskuses on Teile tasuta alates üleandmispäevast järgneva 6 kuu jooksul.

NB!  Säilitage kindlasti ostudokument, kasutusjuhend ja tehniline talong. Jälgige, et ostudokumendile oleks korrektselt märgitud seadme mudel ja seerianumber!

 

 

Veel sarnaseid tooteid

Puuviljapurusti
125,00 €

Puuviljapurusti